Actueel

Verboden vogeljacht

30-05-2020

Het bewonersoverleg heeft signalen ontvangen dat er in de wijk met luchtbuksen op vogels wordt geschoten. Het gaat dan specifiek om het schieten op duiven.

Wij willen u erop wijzen dat het verboden is om op dieren te schieten.

“Het is verboden, om zonder redelijk doel of met overschrijding van hetgeen ter bereiking van zodanig doel toelaatbaar is, bij een dier pijn of letsel te veroorzaken, dan wel de gezondheid of het welzijn van een dier te benadelen.”

Schieten met een luchtbuks is toegestaan op eigen terrein, dus ook buiten, maar dan wel op schietkaartjes. Wij doen een beroep op uw gezond verstand en vragen met nadruk aan luchtbukseigenaren deze regels na te leven.

Bladkorven

15-09-2016

Hoewel het gelukkig nog even zal duren alvorens de bladeren weer van de bomen gaan willen we jullie toch alvast vragen om na te denken over de bladkorven. Als er wensen zijn voor de plaatsing van een bladkorf in het najaar, laat het ons zo snel mogelijk weten. Uitgangspunt is dat er GEEN nieuwe extra bladkorven bij komen maar dat er wel met de locaties geschoven kan worden.
Mail naar voorzitter@boheuveleind.nl

“Minder Paaltjes en Meer Licht voor Fietsers”

11-04-2016

De werkgroep verkeer van het GOED is alle gevaarlijke plekken voor fietsers aan het inventariseren. Daarom stellen wij als BO deze vraag aan de bewoners van Heuveleind.

Slecht of geen licht voor fietsers spreekt voor zich. Bij gevaarlijke paaltjes op fietspaden denk bijvoorbeeld aan:

 • Paaltjes die in het donker en/of bij slecht weer moeilijk of niet zichtbaar zijn
 • Paaltjes waardoor een bakfiets, fietskar, fietsdriewieler niet of nauwelijks kan passeren
 • Paaltjes als scheiding op tweebaans fietspaden in bochten en/of bij verschoven fietspaden

Graag jullie reactie’s naar verkeer@boheuveleind.nl

‘Feiten en hardnekkige fabels over woninginbraak’

Voor meer info klik hier of ga naar de site van politiekeurmerk.nl

Locaties bladkorven

De locaties van de bladkorven vanaf volgende week (week 42):

 • Aardheuvel – Heuveleind groot
 • Aardheuvel – Grasheuvel, t.o. Boomheuvel 2
 • Bergheuvel (Aardheuvel – Beemdheuvel)
 • Kopheuvel – Landheuvel
 • Reepheuvel/Sneeuwheuvel – Raakheuvel
 • Buseind – Draadeind t.h.v. nummer 21
 • Buseind – BuigeindHeuveleind Buseind – Duimeind
 • Tapeind – Spoeleind (2015)Heuveleind Sierheuvel – Wensheuvel
 • Klompeind / Keereind / Meeteind t.h.v. nr. 8
 • Struikveldenpad/ Dennenhei (Heivelden)

Er is nog buurtbudget over…

05-06-2015
Heeft u een idee voor uw buurt? Er is nog buurtbudget!
Wilt u uw buren al jaren beter leren kennen en daarvoor een activiteit in uw buurt organiseren, maar ziet u op tegen de kosten? Heeft u ideeën over het pleintje achter uw woning, maar valt dat buiten het normale onderhoud van de gemeente? Zou u de buurt samen met uw buurtgenoten weleens grondig willen opruimen, maar weet u niet waar de materialen van te betalen?
Denk dan eens aan het buurtbudget!

Elk jaar stelt de gemeente € 40.000 beschikbaar om het wonen in Best (nog) leuker en leefbaarder maken. Met activiteiten zoals hier beschreven, maar ook heel andere ideeën zijn mogelijk.
Voor 2015 is op dit moment voor heel Best nog ongeveer € 7.000,- over.

Laat uw creativiteit stromen, werk samen met de buurt uw idee uit en dien een aanvraag in bij het bewonersoverleg van uw wijk! Lever uw aanvraag zo snel mogelijk in, want voor de rest van dit jaar geldt: wie het eerst komt, die het eerst maalt.

Ga dus snel naar www.gemeentebest.nl/buurtbudget.


Bladkorven

20-05-2015
Hoewel het gelukkig nog even zal duren alvorens de bladeren weer van de bomen gaan willen we jullie toch alvast vragen om na te denken over de bladkorven. Als er wensen zijn voor de plaatsing van een bladkorf in het najaar, laaat het ons weten voor september. Uitgangspunt is dat er GEEN nieuwe extra bladkorven bij komen maar dat er wel met de locaties geschoven kan worden.
Mail naar voorzitter@boheuveleind.nl


Vacatures

24-04-2015
Er zijn sinds deze maand 2 vacatures voor het BO. Secretaris en post Groen en Speelvoorzieningen. Wilt u meepraten laat het weten.
Mail naar voorzitter@boheuveleind.nl


Buurtbudget 2015

Ook in 2015 kunnen bewoners weer buurtbudget van de gemeente gebruiken om de leefbaarheid in de wijk te verbeteren. U kunt daarmee samen kleinschalige ideeën bedenken, ontwikkelen en uitvoeren.

Voorbeelden zijn:

 • een opruimactie
 • een straat- en buurtfeest
 • een kunstwerk
 • speeltoestel (of het opknappen daarvan)

Hoe groot is het buurtbudget?

Elk jaar is voor heel Best € 40.000,00 buurtbudget gereserveerd. Daarbij geldt: tot 1 april 2015 is het buurtbudget per wijk bepaald, op basis van het aantal inwoners. Is daarna nog geld over, dan wordt dit samengevoegd tot één bedrag dat mensen uit heel Best kunnen gebruiken voor hun ideeën. Heuveleind heeft 3.685 inwoners dus komt uit op € 5.151,50.

Dien uw aanvraag in bij secretaris@boheuveleind.nl

De spelregels van het buurtbudget vindt u op op deze website onder „diverse brieven”. U kunt het formulier aanvragen op http://www.gemeentebest.nl/wonen/wijken/buurtbudget/. Wanneer u hulp nodig heeft bij het invullen, dan kunt u bij secretaris@boheuveleind terecht of bij Welzijn Best Oirschot. U kunt het hele jaar door een aanvraag indienen. Tot 1 april is het geld dat hierboven staat genoemd voor onze wijk gereserveerd. Wat na 1 april nog over blijft, is door mensen uit heel Best te besteden. De gemeente beoordeelt de (complete) aanvragen op volgorde van binnenkomst.


Deelnemersraad

De Stichting Bewonersoverleg Heuveleind fungeert als schakel tussen de bewoners van Heuveleind en overheden, organisaties, politie en instellingen over onderwerpen die het woon- en leefklimaat in Heuveleind betreffen. Onderwerpen als milieu, verkeer, veiligheid, groenvoorzieningen, speelvoorzieningen en samen leven.

Een stichting, dus ook de onze, heeft een bestuur maar kent geen leden. De bestuursleden (vrijwilligers), die hun taak naar eer en geweten uitvoeren, hebben behoefte aan invloed van de bewoners voor wie ze werken.

Een deelnemersraad zal daar een uitstekend middel voor kunnen zijn. Zo’n raad heeft, volgens onze statuten tot taak

 • het gevraagd en ongevraagd adviseren van het bestuur van de stichting omtrent het te volgen beleid
 • het mede opzetten van het jaarprogramma
 • het mede uitvoeren van de werkplannen van de stichting dan wel zelfstandige onderdelen daarvan
 • toelichting te vragen op het verslag inzake het beleid en de financiële situatie van de stichting
 • al datgene naar voren te brengen wat zij in het belang van het werk van de stichting oordelen.

Het bestuur van de stichting roept de bewoners van Heuveleind op zich kandidaat te stellen voor het lidmaatschap van de nog in te stellen raad, bij de secretaris: secretaris@boheuveleind.nl.


“Het is zo eenvoudig!”

Steeds vaker wordt via het klant contact centrum van de gemeente Best melding gedaan van overlast van hondenpoep en loslopende honden.
Voor de gemeente Best zijn een aantal regels opgesteld en opgenomen in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV ) deze zijn terug te vinden op de website www.gemeentebest.nl.

Kort samengevat komt het er op neer dat, de hond te allen tijde moet zijn aangelijnd en wanneer de hond zijn behoefte heeft gedaan het baasje de hondenpoep zelf dient op te ruimen. Bijvoorbeeld met een zakje of een schepje. Voorts mag een hond niet worden uitgelaten op of bij een kinderspeelplaats, speelweide, zandbak of andere door het gemeentebestuur aangewezen plaatsen.

De gemeente is er alles aan gelegen om deze overlast terug te dringen onder andere door de inzet van Buitengewoon Opsporings Ambtenaren ( Boa’s ), vaak in samenwerking met politie. De beschikbare uren zullen heel gericht ingezet worden om zo de overtreders aan te spreken en zo nodig te verbaliseren.

Het boetebedrag voor en het niet opruimen van de hondenpoep of het niet bij zich hebben van een deugdelijk opruimmiddel ( zakje ) € 130.

Boetebedragen voor het los laten lopen van de hond op of bij een speelweide, speelplaats, zandbak of andere aangewezen plaats € 130.

Boetebedrag voor het los laten lopen op één weg binnen de bebouwde kom € 90.

Het is zo eenvoudig!” Het plastic zakje pakken, poep oppakken, dichtknopen en in de bak doen. Het hoort bij het hebben van een hond “.

Dit waren de woorden van een Best(s)e hondenbezitter


Het eerste hondenspeelveld is gerealiseerd

Hondenspeelveld

Het hondenspeelveld is aangelegd bij de kruising Hoogspanningsmast/ Heikantweg.
De ingang ligt aan het wandelpad tussen Vliegheuvel en Wensheuvel.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *