Over het bewonersoverleg

In stand houden en waar nodig verbeteren van het woon- en leefklimaat in onze wijk Heuveleind.

Dit betekent dat het bewonersoverleg, samen met de bewoners, opkomt voor het het handhaven en/of verbeteren van het woon- en leefklimaat in de wijk.

Het stichtingsbestuur onderneemt zelf actie richting overheden, organisaties en instellingen ter voorkoming van en bij reeds ontstane knelpunten.

Leden van het overleg nemen deel aan het Gezamenlijk Overleg Erkende Bewonersgroepen (GOEB).

Aandachtsgebieden die bij handhaven en/of verbeteren van woon- en leefklimaat voor het Bewonersoverleg regelmatig besproken worden zijn:

  • onderhoud
  • speelvoorzieningen
  • sociale- en verkeersveiligheid
  • overlast (hondenpoep, zwerfvuil, kleine criminaliteit)
  • onderhoud groenvoorziening

Opmerkingen, wensen en knelpunten kunt u schriftelijk, liefst via Email, melden aan de secretaris van het bewonersoverleg. Een eventueel reeds mogelijke oplossing is hierbij natuurlijk van harte welkom.

Email: secretaris@boheuveleind.nl