InnovA58

Eind 2013 (25 november in Moergestel en 2 december in Oirschot) hebben wij u als aanwonenden geïnformeerd over het project InnovA58.

Wij willen u graag op de hoogte brengen van de huidige stand van zaken.

In 2013 hebben wij u geïnformeerd over onze eerste ideeën om de capaciteit van de A58 uit te breiden. Wij hebben toen gesproken over wat het project inhoudt. Over de termijn waarop een en ander speelt en wat er allemaal voor stappen genomen zouden worden. Op 4 februari 2014 is er (op initiatief van de heer Ad Aben) een bijeenkomst geweest in De Heistal in Oirschot. Daar waren zowel de aanwonenden als een aantal buurtverenigingen voor uitgenodigd. Daarna heeft u weinig meer van ons vernomen. Maar dat wil niet zeggen dat er intussen niets is gebeurd.

Na bovengenoemde bijeenkomsten is er samen met deskundigen en vertegenwoordigers van gemeenten en het waterschap nagedacht over de verschillende alternatieven. Er is ook nog een bijeenkomst geweest met vertegenwoordigers van belangenorganisaties en bewonersverenigingen (geen individuele bewoners dus).

Wat gaat er nu gebeuren?

Op 20 maart 2014 heeft de Regiegroep het aantal alternatieven terug gebracht tot twee. Namelijk een uitbreiding van de A58 met spitsstroken of 2×3 rijstroken

Op 2 juli as zal de Regiegroep een advies uitbrengen over de twee alternatieven aan de Minister. Om deze keuze zo gedegen mogelijk te kunnen maken, is er een aantal onderzoeken gedaan zoals mogelijk ontwerp, luchtkwaliteit, geluid en veiligheid.

Er is binnen InnovA58 ook verder gestudeerd op mogelijke innovaties en de beste manier om de markt te betrekken (welke contractvorm, welk moment van aanbesteden).

Hoe gaat het dan verder?

Na de keuze van de Regiegroep op 2 juli voor één van de twee alternatieven wordt er voor uw persoonlijke situatie overigens nog niet veel duidelijk. Op basis van deze keuze zal de minister in oktober een officieel besluit nemen. Daarna zal de eigenlijke planuitwerking pas starten.

In de planfase zullen er ontwerpen worden gemaakt op perceelsniveau en pas dan wordt gaandeweg duidelijk wat de uitbreiding van de weg voor uw persoonlijke situatie betekent.

Op 19 mei aanstaande zal er weer een informatie-avond worden georganiseerd. Dat hebt u misschien gehoord. Omdat de informatie die wij zullen delen nog steeds niet gaat over uw persoonlijke situatie hebben we er weer voor gekozen om de vertegenwoordigers van de organisaties uit te nodigen.

Onze vraag is of u voor dit moment met het bovenstaande voldoende geïnformeerd bent.

Mocht dat niet zo zijn, dan organiseren wij natuurlijk graag weer een informatiebijeenkomst voor u en zullen de globale informatie die wij ook met de belangengroepen delen, dan ook rechtstreeks met u delen..

Overigens kunt u zich ook via InnovA58 abonneren op de nieuwsbrief als u dat nog niet gedaan heeft. Dan bent u steeds op de hoogte van het laatste nieuws.

klik hier voor de Website InnovA58