Uit Best

InnovA58: Noord-Brabant verdient een betere en slimmere weg

In het project InnovA58 werken Provincie Noord-Brabant, Rijksoverheid en regionaal bedrijfsleven samen om de doorstroming op de A58 te verbeteren. We pakken de grootste knelpunten op de A58 aan, tussen Eindhoven en Tilburg en ten zuiden van Breda. Dat willen we drie tot vijf jaar sneller doen dan aanvankelijk gepland. Om dat te bereiken kiezen we voor een innovatieve benadering, zowel voor het denken over de weg als voor het (technisch) realiseren daarvan. Daarbij maken we gebruik van de in Brabant aanwezige kennis en kunde. De nieuwe A58 wordt een weg van en voor Brabanders!

Klik hier voor het hele verhaal over InnovA58

Geluidsoverlast vanwege Evenementen op Aquabest

Evenementenseizoen op het weer Aquabest is begonnen. Bij de vergunningverlening voor deze Evenementen wordt door de organisator een akoestisch onderzoek overlegd waaruit blijkt dat aan de gestelde geluidsnormen wordt voldaan. Tijdens het evenement geluidsmetingen uitgevoerd om te worden borgen dat de geluidsvoorschriften uit de evenementenvergunning niet worden overtreden. Na afloop van het evenement hiervan wordt door een een deskundige rapportage opgesteld die vervolgens getoetst wordt door de gemeente Best.

Ondanks evenementenvergunning de en de hierin opgenomen geluidsnorm is geluidsoverlast door deze Evenementen helaas onontkoombaar. Möcht u geluidsoverlast ondervinden van een Evenementen en / of graag geïnformeerd worden over de uitgevoerde geluidsmetingen, dan kunt u dit melden via de website van de gemeente Best (Meldingen> geluidsoverlast). Tijdens kan bij het evenement overlast contact opgenomen worden met de eigenaar van het Evenemententerrein, de heer Van Pelt. Hij is telefonisch bereikbaar via: 06-53330950.


Oranje Fonds: Groen Verbindt

Het Oranje Fonds start met een speciaal ‘groen en sociaal’ program: Groen Verbindt. Met Groen Verbindt wil het Oranje Fonds, door gebruik te maken van de groene buitenruimte, social samenhang de en de leefbaarheid in wijken en Buurten versterken. Daarnaast wil het fonds Ontmoeting tussen Bewoners en cliënten van Maatschappelijke instellingen en buurtbewoners bevorderen. Om daarmee ook social Participatie en wederzijds begrip you stimuleren. Groen Verbindt bestaat uit voor een tender kleinschalige groene buurtinitiatieven (aanmelden voor 1 juli) en voor meer uit een driejarig program Uitgebreide projecten (aanmelden voor 14 september)

Zie voor meer info:. www.oranjefonds.nl/groenverbindt

Infobijeenkomst 9 juni in Eindhoven; aanmelden voor 15 mei!


Openbaar busvervoer Best

Wilt u meedenken over hoe het openbaar busvervoer er in Best vanaf 2017 uitziet? Kom dan op vrijdag 24 april om 17.00 uur naar het gemeentehuis.

De provincie Noord-Brabant gaat in de regio Zuidoost-Brabant het openbaar busvervoer opnieuw aanbesteden. Zij hebben hiervoor een programma van eisen opgesteld. De gemeente Best is gevraagd hierop te reageren. In onze reactie willen wij graag uw mening meenemen. Daarom organiseren we een bijeenkomst waar Bestenaren hun reactie kunnen geven op dit programma van eisen.

Samen in gesprek
Het doel van deze bijeenkomst is om duidelijk te krijgen wat de Bestenaar belangrijk vindt aan het openbaar busvervoer. U gaat dan samen met wethouder Van de Loo en ondergetekende (als de betrokken ambtenaar) in gesprek. Wij zullen vervolgens uw mening meenemen in onze inspraakreactie richting de provincie.

Bijeenkomst
De bijeenkomst vindt plaats op vrijdag 24 april in het gemeentehuis (Raadhuisplein 1). Aanvang van de bijeenkomst is 17.00 uur en we verwachten rond 18.00 uur af te ronden.

Wij vinden het fijn om vooraf te weten op hoeveel personen we kunnen rekenen. Laat het ons uiterlijk donderdag 23 april per mail weten als u erbij wilt zijn. Graag daarbij het aantal personen vermelden. Dit mailtje kunt u sturen naar: s.brouwers@gembest.nl.


De vrijwilligersacademie

Een cadeautje voor vrijwilligers en mantelzorgers

2015 is het eerste jaar van de vrijwilligersacademie in Best en Oirschot. Dit is een platform voor vrijwilligers en mantelzorgers, maar ook voor beroepskrachten die veel met hen samenwerken. Kennis, kunde en ervaringen worden uitgewisseld. Dit is bedoeld als blijk van waardering, maar ook om deskundigheid en samenwerking te versterken.

Alles gebeurt met gesloten beurzen. Dat betekent dat de aanbieders geen vergoeding krijgen en dat de deelnemers niet hoeven te betalen.

Om de vrijwilligersacademie een ‘boost’  te geven, starten wij met een uitgebreid programma gedurende één week, te weten van maandag 13 t/m vrijdag 17 april. Deze week kunt u deelnemen aan tal van trainingen, workshops en lezingen op verschillende locaties. Soms ter lering, soms ter vermaak, meestal allebei!

Het programma is te zien op: www.welzijnbestoirschot.nl/vrijwilligersacademie.  Via deze website kun je je ook meteen aanmelden. Dit kost niets.

 

Het enige wat je hoeft te doen is in het programma hieronder kijken wat je leuk vindt. Klik op de link voor meer informatie en het bestellen van een ticket (hieraan zijn geen kosten verbonden).

Het gehele overzicht staat ook vermeld op onze website:

http://www.welzijnbestoirschot.nl/vrijwilligers-academie/overzicht-van-de-cursussen-en-workshops


Doe-budgetten voor leefbaarheid

De provincie Noord-Brabant stelt ‘doe-budgetten’ beschikbaar voor kleine projecten die de leefbaarheid in een dorp, wijk of kern versterken. Voor een project kan maximaal de helft subsidie (met een maximum van € 5000) subsidie worden gegeven.

Klik hier en lees meer op brabant.nl


Vrijwilliger Taalcafe gezocht

Voor het Taalcafé zijn we op zoek naar een vrijwilliger die het Taalcafé wilt coördineren, mijn twee vragen aan jullie: kennen jullie een vrijwilliger die dit wellicht zou willen doen en willen jullie deze oproep in je netwerk verspreiden?

Het Taalcafé is een initiatief waarbij anderstaligen en Nederlands sprekenden bij elkaar komen om samen taaloefeningen te maken, om samen met elkaar te lezen en om de Nederlandse taal te spreken.

Van de coördinator wordt verwacht dat hij of zij het Taalcafé voorbereidt: het opzoeken/bedenken en uitprinten van oefeningen, thema’s bedenken die besproken kunnen worden en mogelijke leuke uitstapjes organiseren. Ook wordt er verwacht dat de coördinator de vrijwilligers en anderstaligen aanstuurt. Het kost ongeveer 1 tot 4 uur om het Taalcafé voor te bereiden, het Taalcafé is elke maandag van 13.00u tot 15.00u

Als je op deze link klikt kom je uit bij de vacature van onze vacaturebank: http://www.welzijnbestoirschot.nl/k/vacancy/v/vac-278-Cordinator-Taalcaf/Stichting-Welzijn-BestOirschot/vac2782014